Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 24/03/2024 19:34:19

 Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu ngày 13/3/1954 kết thúc ngày 7/5/1954 diễn ra trong 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ và anh dũng. Là thắng lợi quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và nhân dân ta, chiến thắng Điện Biên phủ năm 1954 có ý nghĩa to lớn: Bảo vệ được thành quả của cách mạng Tháng Tám, củng cố lòng tin của nhân dân cả nước vào sự lãnh đạo của Đảng, là nhân tố quan trọng đưa đến việc ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (ngày 21/7/1954), chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, không chỉ là bước ngoặt trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam mà còn là khâu đột phá mở đầu, cổ vũ các dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới đứng lên giành độc lập. Như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:

Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”.

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), xin được giới thiệu chùm ảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các tư liệu ảnh này sẽ giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về sự gian khổ của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện năm xưa, cổ vũ tinh thần yêu nước và bổ sung vào nguồn tư liệu khi tìm hiểu về Chiến dịch Điện Biên phủ năm 1954.

Một số hình ảnh về Chiến dịch Điện Biên phủ năm 1954:
Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn bạc hoạch định đường lối mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, 1954.

 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 2.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ xem bản đồ trước khi mở màn Chiến dịch, 1954.

 

 
 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 3.

Xe thồ của lực lượng dân công chở gạo ra mặt trận chuẩn bị cho Chiến dịch, với quyết tâm để "bộ đội ta ăn no đánh thắng", 1954.

 

 
 
 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 4.

Bộ đội ta kéo pháo qua các đèo dốc ghềnh đến vị trí chờ ngày nổ súng, 1954.

 

 
 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 5.

Các khẩu pháo đã sẵn sàng chiến đấu, 1954.

 

 
 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 6.

Máy bay địch bị bắn hạ, tháng 5/1954.

 

 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 7.

Đánh chiếm cầu Mường Thanh, ngày 7/5/1954.

 

 

 

 

 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 8.

Đánh chiếm cầu Mường Thanh, ngày 7/5/1954.

 

 

 

 

 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 9.

Bộ đội chiến sĩ hò reo trên xác máy bay địch bị pháo binh ta bắn rơi, tháng 5/1954.

 
Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 10.

Tướng Đờ Cát tơ ri (de Castries) cùng các sĩ quan Pháp ra hàng, 1954.

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 11.

Trên nóc hầm Đờ Cát tơ ri (de Castries), tháng 5/1954.

 

 
 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 12.

Hàng binh Pháp, Âu Phi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 5/1954.

 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 13.

Nụ cười trên tuyến lửa Điện Biên Phủ

 Theo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ


Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đăng lúc: 24/03/2024 19:34:19 (GMT+7)

 Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu ngày 13/3/1954 kết thúc ngày 7/5/1954 diễn ra trong 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ và anh dũng. Là thắng lợi quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và nhân dân ta, chiến thắng Điện Biên phủ năm 1954 có ý nghĩa to lớn: Bảo vệ được thành quả của cách mạng Tháng Tám, củng cố lòng tin của nhân dân cả nước vào sự lãnh đạo của Đảng, là nhân tố quan trọng đưa đến việc ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (ngày 21/7/1954), chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, không chỉ là bước ngoặt trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam mà còn là khâu đột phá mở đầu, cổ vũ các dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới đứng lên giành độc lập. Như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:

Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”.

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), xin được giới thiệu chùm ảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các tư liệu ảnh này sẽ giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về sự gian khổ của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện năm xưa, cổ vũ tinh thần yêu nước và bổ sung vào nguồn tư liệu khi tìm hiểu về Chiến dịch Điện Biên phủ năm 1954.

Một số hình ảnh về Chiến dịch Điện Biên phủ năm 1954:
Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn bạc hoạch định đường lối mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, 1954.

 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 2.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ xem bản đồ trước khi mở màn Chiến dịch, 1954.

 

 
 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 3.

Xe thồ của lực lượng dân công chở gạo ra mặt trận chuẩn bị cho Chiến dịch, với quyết tâm để "bộ đội ta ăn no đánh thắng", 1954.

 

 
 
 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 4.

Bộ đội ta kéo pháo qua các đèo dốc ghềnh đến vị trí chờ ngày nổ súng, 1954.

 

 
 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 5.

Các khẩu pháo đã sẵn sàng chiến đấu, 1954.

 

 
 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 6.

Máy bay địch bị bắn hạ, tháng 5/1954.

 

 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 7.

Đánh chiếm cầu Mường Thanh, ngày 7/5/1954.

 

 

 

 

 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 8.

Đánh chiếm cầu Mường Thanh, ngày 7/5/1954.

 

 

 

 

 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 9.

Bộ đội chiến sĩ hò reo trên xác máy bay địch bị pháo binh ta bắn rơi, tháng 5/1954.

 
Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 10.

Tướng Đờ Cát tơ ri (de Castries) cùng các sĩ quan Pháp ra hàng, 1954.

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 11.

Trên nóc hầm Đờ Cát tơ ri (de Castries), tháng 5/1954.

 

 
 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 12.

Hàng binh Pháp, Âu Phi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 5/1954.

 

 

Những hình ảnh đặc biệt quý hiếm về Chiến dịch Điện Biên Phủ- Ảnh 13.

Nụ cười trên tuyến lửa Điện Biên Phủ

 Theo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com