CƠ CẤU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Trần Ngọc Sáu

BT Đảng ủy - CT HĐND

0395461490

 

2

Lê Bá Ngọc

PCTHĐND

0946851636

 

  

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com