XUÂN KHÁNH VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHUẨN BỊ CHO VIỆC ĐÓN ĐOÀN THẨM ĐỊNH NTM TỈNH

Ngày 15/12/2017 10:52:57

IMG_1355[1].jpg
 Thực hiện kế hoạch số 112 và kế hoạch 113/KH-UBND Huyện ngày 29/9/2017 của UBND Huyện Thọ Xuân, về việc triển khai tháng cao điểm về công tác vệ sinh môi trường. Và kế hoạch của Đảng uỷ- UBND xã về xây dựng về đích Nông thôn mới năm 2017.
Sáng ngày 13/12/2017 UBND xã Xuân Khánh, đã tổ chức lế ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, để chuẩn bị đón đoàn của tỉnh về thẩm định nông thôn mới vào ngày 14/12/2017.
IMG_1345[1].jpg

IMG_1359[1].jpg
IMG_1355[1].jpg
                        ( Ảnh về tổng dọn vệ sinh)

Thành phần tham gia tổng dọn vệ sinh gồm có:

- Các đồng chí trong BTV Huyện uỷ- trực tiếp chỉ đạo
- Các đồng chí trong BCH Đảng bộ- HĐND- UBND, các ban, ngành, đoàn thể, công an, quân sự và 6 thôn và nhân dân trong toàn xã.
Sau buổi lễ phát động ra quân, đã tiến hành tổng dọn vệ sinh dọc tuyến đường từ Tỉnh lộ 515 từ giáp danh xã Thọ Nguyên đi tỉnh lộ 506B và Xuân Phong và các tuyến đường trong toàn xã.

IMG_1345[2].jpg

Vấn đề bảo vệ Môi trường gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã;
Đến nay nhân dân trong xã đã cơ bản thay đổi về nhận thức trong công tác xử lý rác thải và bảo vệ môi trường sống, sử lý rác thải hợp lý, chôn lấp xác động vật chết, chủ động phân loại rác thải được thực hiện ngay tại các gia đình, đồng thời tuyên truyền, bà con làng xóm cùng chung tay trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống, phổ biến kinh nghiệm góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và không vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT làm nơi kinh doanh và xây dựng...
IMG_0880[1].JPG

                                        ( Ảnh lế ra quân tổng dọn vệ sinh)

Đến thời điểm ngày 13/12/2017 địa phương xã Xuân Khánh đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí để chuẩn bị đón đoàn thẩm định nông thôn mới của Tỉnh về thẩm định vào ngày 14/12/2017 để hoàn thành về đích nông thôn mới vào năm 2017 theo đúng kế hoạch đề ra.

 

XUÂN KHÁNH VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHUẨN BỊ CHO VIỆC ĐÓN ĐOÀN THẨM ĐỊNH NTM TỈNH

Đăng lúc: 15/12/2017 10:52:57 (GMT+7)

IMG_1355[1].jpg
 Thực hiện kế hoạch số 112 và kế hoạch 113/KH-UBND Huyện ngày 29/9/2017 của UBND Huyện Thọ Xuân, về việc triển khai tháng cao điểm về công tác vệ sinh môi trường. Và kế hoạch của Đảng uỷ- UBND xã về xây dựng về đích Nông thôn mới năm 2017.
Sáng ngày 13/12/2017 UBND xã Xuân Khánh, đã tổ chức lế ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, để chuẩn bị đón đoàn của tỉnh về thẩm định nông thôn mới vào ngày 14/12/2017.
IMG_1345[1].jpg

IMG_1359[1].jpg
IMG_1355[1].jpg
                        ( Ảnh về tổng dọn vệ sinh)

Thành phần tham gia tổng dọn vệ sinh gồm có:

- Các đồng chí trong BTV Huyện uỷ- trực tiếp chỉ đạo
- Các đồng chí trong BCH Đảng bộ- HĐND- UBND, các ban, ngành, đoàn thể, công an, quân sự và 6 thôn và nhân dân trong toàn xã.
Sau buổi lễ phát động ra quân, đã tiến hành tổng dọn vệ sinh dọc tuyến đường từ Tỉnh lộ 515 từ giáp danh xã Thọ Nguyên đi tỉnh lộ 506B và Xuân Phong và các tuyến đường trong toàn xã.

IMG_1345[2].jpg

Vấn đề bảo vệ Môi trường gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã;
Đến nay nhân dân trong xã đã cơ bản thay đổi về nhận thức trong công tác xử lý rác thải và bảo vệ môi trường sống, sử lý rác thải hợp lý, chôn lấp xác động vật chết, chủ động phân loại rác thải được thực hiện ngay tại các gia đình, đồng thời tuyên truyền, bà con làng xóm cùng chung tay trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống, phổ biến kinh nghiệm góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và không vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT làm nơi kinh doanh và xây dựng...
IMG_0880[1].JPG

                                        ( Ảnh lế ra quân tổng dọn vệ sinh)

Đến thời điểm ngày 13/12/2017 địa phương xã Xuân Khánh đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí để chuẩn bị đón đoàn thẩm định nông thôn mới của Tỉnh về thẩm định vào ngày 14/12/2017 để hoàn thành về đích nông thôn mới vào năm 2017 theo đúng kế hoạch đề ra.

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com