Xã Xuân Hồng có diện tích 12,34 km², dân số là 9.872 người.
      Xuân Hồng là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng, người dân cần cù, hiếu học, năng động. Cộng đồng dân cư trên địa bàn chủ yếu là dân tộc kinh.

      Xã Xuân Hồng có 16 thôn nằm dọc theo bờ sông Chu gồm các thôn: Đồng Dọc, Hùng Mạnh, Bất Căng 1, Bất Căng 2, Lễ Nghĩa 1, Lễ Nghĩa 2, Vực Thượng 1, Vực Thượng 2, Vực Trung, Liên Phô, Lộc ThịnhNinh Thành, Phong Bái, Phúc Cường, Tiến Lập, Vân Lộ.

 

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com