XÃ XUÂN KHÁNH LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC VỀ THẨM ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ

Ngày 10/10/2017 16:24:48

XÃ XUÂN KHÁNH LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC VỀ THẨM ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ

 IMG_0910[1].JPG

Thực hiện chỉ thị 06/CT-TW của Ban bí thư trung ương Đảng về củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở,  năm 2006 xó đó đạt chuẩn quốc gia về y tế. Từ đú  cho đến nay mạng  lưới y tế xã không ngừng được cũng cố và phát triển về cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế được nâng cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Thực hiện Quyết định 3447 ngày 22/9/2011 và quyết định số 4667QĐ- BYT ngày 07/11/2014 của Bộ y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020; Kế hoạch số 11 ngày 28/01/2015 của UBND huyện Thọ Xuân về việc thực hiện “Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020”.

              Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2017 UBND xã Xuân Khánh, đã làm việc với đoàn thẩm định bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.
               I. Thành phần tham gia đoàn công tác gồm có:
               1. Ông: Phạm Văn Phượng- Phó GĐ Sở y tế- Trưởng đoàn.
               2. Ông: Lê Văn Nguyên- Phó GĐ BVĐK Huyện- Phó đoàn.
               3. Bà: Khương Thị Tịnh- Trưởng phòng y tế
                Cùng các thành viên trong đoàn công tác.
              Ông: Lê Văn Nguyên- Phó GĐ BVĐK Huyện- thay mặt đoàn công tác Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn công tác về Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Gồm có 10 tiêu chí:
- Công tác chỉ đạo chăm sóc sức khỏe cho người dân.
- Về nhân lực y tế 
- Về cơ sở vật chất của trạm.
- Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác.
- Công tác kế hoạch tài chính.
- Công tác y tế dự phòng và phòng chống HIV.
- Công tác khám chữa bệnh về y học cổ truyền.
- Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ vè trẻ em.
- Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.
- Công tác truyền thông sức khỏe.
+ Kết quả qua thẩm định địa phương đã đạt được điểm tối đa là 91/100 điểm, và đã hoàn thành tiêu chí số 15 về y tế /19 tiêu chí của Bộ tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới.
+ Tại buổi làm việc ông: Phạm Văn Phượng- Phó GĐ sở y tế, đã đánh giá cao sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng- chính quyền để có được kết quả như ngày hôm nay, đó là đã xây dựng hoàn thành cơ sở vật chất nơi làm việc của trạm và đã hoàn thành tiêu chí số 15 về y tế/ 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
+ Qua đó cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại và cần phải khắc phục đó là cần tăng cường công tác VSMT và xử lý rác thải, bố trí trang thiết bị làm việc cho trạm...
+ Đồng thời đề nghị địa phương cần làm tốt những vấn đề sau;
- Cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng- Chính quyền và của cả hệ thống chính trị đối với công tác y tế.
- Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, tràng thiết bị và đội ngũ y, bác sỹ cơ sở.
Thông qua đây kêu gọi toàn thể cấp ủy Đảng- Chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy và xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đến năm 2020, đảm bảo tiêu chí ngày càng được nâng cao và đi vào cuộc sống của mọi người dân, đáp ứng được nhu cầu chăm sức khỏe cho nhân dân.
IMG_0914[1].JPG
 

Trong những năm qua sau, tiếp thu chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng tiêu chí Quốc gia về Y tế, Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, ban ngành đã nhận thức rõ vai trò  trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở đó, UBND xã xây dựng  kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện ‘‘Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020’’,  kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân với sự tham gia của lãnh đạo chính quyền các ban, ngành, đoàn thể. Đã đưa mục tiêu chương trình xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế vào Nghị quyết của Đảng và HĐND xã và được nhân dân đồng tình ủng hộ.  Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự chỉ đạo xát sao của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân; sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự  tham mưu kịp thời nổ lực của cán bộ trạm y tế xã, y tế thôn và mọi tầng lớp nhân dân trong xã.

Đến nay  cơ sở vật chất nhà trạm y tế  khá khang trang có đầy đủ các phòng chức năng và công trình phụ trợ theo tiêu chí y tế mới.

Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trạm y tế, cấp ủy, chính quyền  đã chỉ đạo cho ngành y tế, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân, các hộ gia đình xây mới, sữa chữa 3 công trình vệ sinh, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đúng nơi quy định, thực hiện tốt công tác CSSKTE-KHHGĐ,  vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện tiến tới BHYT toàn dân.

      Để có được thành quả như ngày hôm nay, là cả một quá trình phấn đấu xây dựng của cả hệ thống chính trị của xã Xuân Khánh.  Đến nay xã đã được công nhận là xã đạt chuẩn y tế theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

XÃ XUÂN KHÁNH LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC VỀ THẨM ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ

Đăng lúc: 10/10/2017 16:24:48 (GMT+7)

XÃ XUÂN KHÁNH LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC VỀ THẨM ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ

 IMG_0910[1].JPG

Thực hiện chỉ thị 06/CT-TW của Ban bí thư trung ương Đảng về củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở,  năm 2006 xó đó đạt chuẩn quốc gia về y tế. Từ đú  cho đến nay mạng  lưới y tế xã không ngừng được cũng cố và phát triển về cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế được nâng cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Thực hiện Quyết định 3447 ngày 22/9/2011 và quyết định số 4667QĐ- BYT ngày 07/11/2014 của Bộ y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020; Kế hoạch số 11 ngày 28/01/2015 của UBND huyện Thọ Xuân về việc thực hiện “Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020”.

              Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2017 UBND xã Xuân Khánh, đã làm việc với đoàn thẩm định bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.
               I. Thành phần tham gia đoàn công tác gồm có:
               1. Ông: Phạm Văn Phượng- Phó GĐ Sở y tế- Trưởng đoàn.
               2. Ông: Lê Văn Nguyên- Phó GĐ BVĐK Huyện- Phó đoàn.
               3. Bà: Khương Thị Tịnh- Trưởng phòng y tế
                Cùng các thành viên trong đoàn công tác.
              Ông: Lê Văn Nguyên- Phó GĐ BVĐK Huyện- thay mặt đoàn công tác Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn công tác về Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Gồm có 10 tiêu chí:
- Công tác chỉ đạo chăm sóc sức khỏe cho người dân.
- Về nhân lực y tế 
- Về cơ sở vật chất của trạm.
- Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác.
- Công tác kế hoạch tài chính.
- Công tác y tế dự phòng và phòng chống HIV.
- Công tác khám chữa bệnh về y học cổ truyền.
- Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ vè trẻ em.
- Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.
- Công tác truyền thông sức khỏe.
+ Kết quả qua thẩm định địa phương đã đạt được điểm tối đa là 91/100 điểm, và đã hoàn thành tiêu chí số 15 về y tế /19 tiêu chí của Bộ tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới.
+ Tại buổi làm việc ông: Phạm Văn Phượng- Phó GĐ sở y tế, đã đánh giá cao sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng- chính quyền để có được kết quả như ngày hôm nay, đó là đã xây dựng hoàn thành cơ sở vật chất nơi làm việc của trạm và đã hoàn thành tiêu chí số 15 về y tế/ 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
+ Qua đó cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại và cần phải khắc phục đó là cần tăng cường công tác VSMT và xử lý rác thải, bố trí trang thiết bị làm việc cho trạm...
+ Đồng thời đề nghị địa phương cần làm tốt những vấn đề sau;
- Cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng- Chính quyền và của cả hệ thống chính trị đối với công tác y tế.
- Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, tràng thiết bị và đội ngũ y, bác sỹ cơ sở.
Thông qua đây kêu gọi toàn thể cấp ủy Đảng- Chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy và xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đến năm 2020, đảm bảo tiêu chí ngày càng được nâng cao và đi vào cuộc sống của mọi người dân, đáp ứng được nhu cầu chăm sức khỏe cho nhân dân.
IMG_0914[1].JPG
 

Trong những năm qua sau, tiếp thu chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng tiêu chí Quốc gia về Y tế, Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, ban ngành đã nhận thức rõ vai trò  trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở đó, UBND xã xây dựng  kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện ‘‘Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020’’,  kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân với sự tham gia của lãnh đạo chính quyền các ban, ngành, đoàn thể. Đã đưa mục tiêu chương trình xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế vào Nghị quyết của Đảng và HĐND xã và được nhân dân đồng tình ủng hộ.  Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự chỉ đạo xát sao của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân; sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự  tham mưu kịp thời nổ lực của cán bộ trạm y tế xã, y tế thôn và mọi tầng lớp nhân dân trong xã.

Đến nay  cơ sở vật chất nhà trạm y tế  khá khang trang có đầy đủ các phòng chức năng và công trình phụ trợ theo tiêu chí y tế mới.

Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trạm y tế, cấp ủy, chính quyền  đã chỉ đạo cho ngành y tế, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân, các hộ gia đình xây mới, sữa chữa 3 công trình vệ sinh, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đúng nơi quy định, thực hiện tốt công tác CSSKTE-KHHGĐ,  vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện tiến tới BHYT toàn dân.

      Để có được thành quả như ngày hôm nay, là cả một quá trình phấn đấu xây dựng của cả hệ thống chính trị của xã Xuân Khánh.  Đến nay xã đã được công nhận là xã đạt chuẩn y tế theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com