BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Trần Ngọc Sáu

BT Đảng ủy - CT HĐND

0395461490

 

2

Đỗ Văn Tiến

Phó BT TT Đảng ủy

078 7071345

 

3

Lê Ngọc Long

PBT ĐU - CT UBND xã

0968012256

 

4

Trịnh Vinh Hợp

PCT UBND xã

0901713567

 

5

Đỗ Văn Hưng

CT MTTQ xã

0972903858

 

  

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com