DANH SÁCH MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Đỗ Văn Hưng

CT MTTQ xã

0972903858

 

2

Lê Thị Nhung

CT Hội PN xã

0932399628

 

3

Nguyễn Hữu Mạnh

CT Hội CCB xã

0858048868

 

4

Lê Bá Trường

CT Hội Nông dân

 

 

5

Trịnh Anh Ngọc

BT Đoàn TN

0976258936

 

  

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com