HUYỆN UỶ THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI; TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 11/04/2024 16:25:17

Sáng ngày 11/4/2023, tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hoá phối hợp với Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận trong tình hình mới; trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận ở các địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

dd.jpg
(Toàn cảnh hội nghị)
n2.jpg
(Các đại biểu dự hội nghị)

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Trọng Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổng hợp và Dân vận chính quyền ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Thọ Xuân; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Trưởng khối dân vận các xã, thị trấn và 274 đồng chí Tổ trưởng tổ dân vận thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

a tho.jpg
(Đ/c Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu khai mạc)

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: Trong những năm qua, dưới sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở, hoạt động công tác dân vận trên địa bàn huyện đã được triển khai, hoạt động có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân.

n1.jpg
(Các đại biểu dự hội nghị)

Công tác tham mưu triển khai, thực hiện và sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy về công tác dân vận được đảm bảo; Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã được thực hiện thu hút nhiều lực lượng và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia; việc triển khai, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân được quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

chri đạo.jpg

(Đ/c Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đã thông tin nhanh tới các đại biểu về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong quý 1/2024 của huyện. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2024 là năm then chốt quyết định nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, trước mắt là tập trung hoàn thành công tác GPMB và hoàn thiện các chỉ tiêu, hoàn tất hồ sơ NTM để đưa huyện nhà về đích NTM nâng cao trong năm 2024, đặt ra đòi hỏi công tác dân vận cần tập trung cao độ và quyết liệt hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất của mọi tầng lớp Nhân dân.

n3.jpg
(Các đại biểu dự hội nghị)

Do đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở cần tiếp thu nghiêm túc các nội dung được tập huấn, hướng dẫn; Tham gia thảo luận sôi nổi, tích cực và cầu thị để nâng cao năng lực, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp trong quá trình vận động tại cơ sở.

ad.jpg
(Đ/c Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Dân vận Tỉnh ủy
 triển khai các nội dung tập huấn)

Tiếp đó, tại hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và công tác dân vận của chính quyền cơ sở hiện nay: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành TW khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Những nội dung cốt lõi, những giải pháp để thực hiện trong Kết luận số 267-KL/TU ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quyết định số 763-QĐ/TU, ngày 15/10/2021 của BTV Tỉnh uỷ về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 862-KL/TU, ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quy định số 1501-QĐ/TU ngày 01/8/2022 của Tỉnh ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khối dân vận xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn số 24-HD/BDVTU, ngày 20/02/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố; những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

n4.jpg
(Các đại biểu dự hội nghị)

Tại hội nghị, Trưởng khối dân vận, Tổ trưởng tổ dân vận thôn, khu phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của công tác dân vận ở địa phương, đơn vị mình, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực trong thời gian tới.
Trần Thành - NăngTiến, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện. 

HUYỆN UỶ THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI; TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Đăng lúc: 11/04/2024 16:25:17 (GMT+7)

Sáng ngày 11/4/2023, tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hoá phối hợp với Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận trong tình hình mới; trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận ở các địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

dd.jpg
(Toàn cảnh hội nghị)
n2.jpg
(Các đại biểu dự hội nghị)

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Trọng Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổng hợp và Dân vận chính quyền ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Thọ Xuân; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Trưởng khối dân vận các xã, thị trấn và 274 đồng chí Tổ trưởng tổ dân vận thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

a tho.jpg
(Đ/c Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu khai mạc)

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: Trong những năm qua, dưới sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở, hoạt động công tác dân vận trên địa bàn huyện đã được triển khai, hoạt động có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân.

n1.jpg
(Các đại biểu dự hội nghị)

Công tác tham mưu triển khai, thực hiện và sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy về công tác dân vận được đảm bảo; Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã được thực hiện thu hút nhiều lực lượng và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia; việc triển khai, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân được quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

chri đạo.jpg

(Đ/c Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đã thông tin nhanh tới các đại biểu về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong quý 1/2024 của huyện. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2024 là năm then chốt quyết định nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, trước mắt là tập trung hoàn thành công tác GPMB và hoàn thiện các chỉ tiêu, hoàn tất hồ sơ NTM để đưa huyện nhà về đích NTM nâng cao trong năm 2024, đặt ra đòi hỏi công tác dân vận cần tập trung cao độ và quyết liệt hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất của mọi tầng lớp Nhân dân.

n3.jpg
(Các đại biểu dự hội nghị)

Do đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở cần tiếp thu nghiêm túc các nội dung được tập huấn, hướng dẫn; Tham gia thảo luận sôi nổi, tích cực và cầu thị để nâng cao năng lực, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp trong quá trình vận động tại cơ sở.

ad.jpg
(Đ/c Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Dân vận Tỉnh ủy
 triển khai các nội dung tập huấn)

Tiếp đó, tại hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và công tác dân vận của chính quyền cơ sở hiện nay: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành TW khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Những nội dung cốt lõi, những giải pháp để thực hiện trong Kết luận số 267-KL/TU ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quyết định số 763-QĐ/TU, ngày 15/10/2021 của BTV Tỉnh uỷ về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 862-KL/TU, ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quy định số 1501-QĐ/TU ngày 01/8/2022 của Tỉnh ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khối dân vận xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn số 24-HD/BDVTU, ngày 20/02/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố; những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

n4.jpg
(Các đại biểu dự hội nghị)

Tại hội nghị, Trưởng khối dân vận, Tổ trưởng tổ dân vận thôn, khu phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của công tác dân vận ở địa phương, đơn vị mình, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực trong thời gian tới.
Trần Thành - NăngTiến, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện. 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com