Xuân Hồng: Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)

Ngày 26/03/2024 10:48:37

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10/1930) đã đặt nền móng cho sự ra đời của Đoàn Thanh niên cộng sản. Hội nghị đã thông qua: “Án nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng ”. Đặc biệt là thông qua “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”.

lich-su-ra-doi-ngay-26-3-1.jpg

 Trong Án nghị quyết có ghi: “Đảng phải thi hành ngay Án nghị quyết của Quốc tế cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tính độc lập…”. “ Đảng Cộng sản phải cần kíp công tác trong quần chúng thanh niên, phải lãnh đạo quần chúng thanh niên…Muốn vậy, chỉ có thể tổ chức ra một đoàn thể của thanh niên mới được”. “Trung ương, các xứ ủy, các tỉnh, thành, đặc ủy phải phái ra một số đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra Thanh niên cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tính chất độc lập”. “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động” là văn kiện nền tảng về lý luận vận động thanh niên đầu tiên của Đảng, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của phong trào yêu nước trong thanh niên đang phát triển và thực sự tạo nên những chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Đoàn.

         Thực hiện Án Nghị quyết tháng 10/1930 về công tác thanh niên của Trung ương Đảng, các cơ sở Đoàn được xây dựng trên hầu hết các địa phương cả nước, nhưng hệ thống tổ chức của Đoàn vẫn chưa được thống nhất và Đoàn chưa có sinh hoạt riêng. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một trong những ngày cuối của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai đã bàn và quyết định những vấn đề quan trọng đối với công tác vận động thanh niên) làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn hằng năm.

         Ngay sau khi thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

          Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng, đoàn viên, thanh niên là lực lượng hăng hái đi đầu trong phong trào chống “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, cả dân tộc lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh. Tiêu biểu cho những ngày đầu kháng chiến là tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn đã thành lập các đội Thanh niên xung phong cảm tử, thanh niên tự vệ kiên quyết đánh trả kẻ thù. Tại Thủ đô Hà Nội suốt 60 ngày đêm, nhiều chiến sỹ với tuổi đời còn rất trẻ đã ôm bom ba càng chặn xe tăng giặc ngay trên đường phố... họ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ thủ đô thân yêu.

          Trải qua các giai đoạn lịch sử, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mang nhiều tên gọi khác nhau, cụ thể:

          - Từ 1931 - 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

          - Từ 1936 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

          - Từ 1939 - 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

          - Từ 1941 - 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.

          - Từ 1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

          - Từ 1970 - 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

          - Từ 1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Kính thưa các đồng chí!

93 năm ra đời, trưởng thành và phát triển, trải qua 12 kỳ Đại hội, hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp vẫn không ngừng được củng cố, lớn mạnh. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước hiện nay trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế và phát triển, với vai trò xung kích, sáng tạo, là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi thành phần thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc, cùng phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đóng góp tích cực, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Viết tiếp hoài bão cuả thế hệ các đồng chí Cán bộ Đoàn đi trước , trong những năm qua tuổi trẻ xã Xuân Hồng đã ra sức đy mạnh các phong trào hành động  như “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” “ Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” ; triển khai thực hiện các hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ xã nhà như đảm nhận mô hình Em nuôi của Đoàn; Đoạn đường tự quản; chăm sóc các tượng đài....

Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trong đó tập trung làm tốt hoạt động chăm sóc thiếu niên nhi đồng, các hoạt động vui hè trên địa bàn dân cư; chương trình tiếp sức mùa thi; Các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng những công trình phần việc cụ thể như tổ chức các hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh đảm nhận chăm sóc dọn dẹp khuôn viên đài bia tưởng niệm liệt sỹ xã; xây dựng các công trình thanh niên trên địa bàn như Hàng cây thanh niên;...  

Thưa các đồng chí!

Đất nước ta đang chuyển mình đổi mới, điều đó đã và đang mở ra cho thanh niên thật nhiều cơ hội để vươn xa và bay cao nhưng điều đó cũng đặt lên vai thanh niên những nhiệm vụ và trọng trách lớn. Tuổi trẻ Xuân Hồng nguyện đoàn kết ra sức học tập và rèn luyện, phát huy truyền thống quê hương Xuân Hồng cùng Đảng ủy và Chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM xin được gửi lời tri ân sâu sắc, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí Cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, những đồng chí đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Chúc cho công tác Đoàn và phong trào TTN xã nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Xuân Hồng: Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)

Đăng lúc: 26/03/2024 10:48:37 (GMT+7)

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10/1930) đã đặt nền móng cho sự ra đời của Đoàn Thanh niên cộng sản. Hội nghị đã thông qua: “Án nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng ”. Đặc biệt là thông qua “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”.

lich-su-ra-doi-ngay-26-3-1.jpg

 Trong Án nghị quyết có ghi: “Đảng phải thi hành ngay Án nghị quyết của Quốc tế cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tính độc lập…”. “ Đảng Cộng sản phải cần kíp công tác trong quần chúng thanh niên, phải lãnh đạo quần chúng thanh niên…Muốn vậy, chỉ có thể tổ chức ra một đoàn thể của thanh niên mới được”. “Trung ương, các xứ ủy, các tỉnh, thành, đặc ủy phải phái ra một số đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra Thanh niên cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tính chất độc lập”. “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động” là văn kiện nền tảng về lý luận vận động thanh niên đầu tiên của Đảng, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của phong trào yêu nước trong thanh niên đang phát triển và thực sự tạo nên những chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Đoàn.

         Thực hiện Án Nghị quyết tháng 10/1930 về công tác thanh niên của Trung ương Đảng, các cơ sở Đoàn được xây dựng trên hầu hết các địa phương cả nước, nhưng hệ thống tổ chức của Đoàn vẫn chưa được thống nhất và Đoàn chưa có sinh hoạt riêng. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một trong những ngày cuối của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai đã bàn và quyết định những vấn đề quan trọng đối với công tác vận động thanh niên) làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn hằng năm.

         Ngay sau khi thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

          Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng, đoàn viên, thanh niên là lực lượng hăng hái đi đầu trong phong trào chống “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, cả dân tộc lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh. Tiêu biểu cho những ngày đầu kháng chiến là tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn đã thành lập các đội Thanh niên xung phong cảm tử, thanh niên tự vệ kiên quyết đánh trả kẻ thù. Tại Thủ đô Hà Nội suốt 60 ngày đêm, nhiều chiến sỹ với tuổi đời còn rất trẻ đã ôm bom ba càng chặn xe tăng giặc ngay trên đường phố... họ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ thủ đô thân yêu.

          Trải qua các giai đoạn lịch sử, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mang nhiều tên gọi khác nhau, cụ thể:

          - Từ 1931 - 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

          - Từ 1936 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

          - Từ 1939 - 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

          - Từ 1941 - 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.

          - Từ 1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

          - Từ 1970 - 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

          - Từ 1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Kính thưa các đồng chí!

93 năm ra đời, trưởng thành và phát triển, trải qua 12 kỳ Đại hội, hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp vẫn không ngừng được củng cố, lớn mạnh. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước hiện nay trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế và phát triển, với vai trò xung kích, sáng tạo, là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi thành phần thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc, cùng phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đóng góp tích cực, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Viết tiếp hoài bão cuả thế hệ các đồng chí Cán bộ Đoàn đi trước , trong những năm qua tuổi trẻ xã Xuân Hồng đã ra sức đy mạnh các phong trào hành động  như “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” “ Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” ; triển khai thực hiện các hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ xã nhà như đảm nhận mô hình Em nuôi của Đoàn; Đoạn đường tự quản; chăm sóc các tượng đài....

Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trong đó tập trung làm tốt hoạt động chăm sóc thiếu niên nhi đồng, các hoạt động vui hè trên địa bàn dân cư; chương trình tiếp sức mùa thi; Các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng những công trình phần việc cụ thể như tổ chức các hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh đảm nhận chăm sóc dọn dẹp khuôn viên đài bia tưởng niệm liệt sỹ xã; xây dựng các công trình thanh niên trên địa bàn như Hàng cây thanh niên;...  

Thưa các đồng chí!

Đất nước ta đang chuyển mình đổi mới, điều đó đã và đang mở ra cho thanh niên thật nhiều cơ hội để vươn xa và bay cao nhưng điều đó cũng đặt lên vai thanh niên những nhiệm vụ và trọng trách lớn. Tuổi trẻ Xuân Hồng nguyện đoàn kết ra sức học tập và rèn luyện, phát huy truyền thống quê hương Xuân Hồng cùng Đảng ủy và Chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM xin được gửi lời tri ân sâu sắc, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí Cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, những đồng chí đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Chúc cho công tác Đoàn và phong trào TTN xã nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com