THÔNG BÁO V/v tham gia Các hoạt động TDTT – VHVN tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024

Ngày 12/04/2024 14:29:04

  THÔNG BÁO

V/v tham gia Các hoạt động TDTT – VHVN tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024

 

          Kính gửi: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Thực hiện kế hoạch số: 80/KH- UBND, ngày 25 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Thọ Xuân, về việc tổ chức Lễ hội Lê Hoàn năm 2024, kỷ niệm 1018 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Hoàn và tổ chức Tuần lễ Văn hóa- Du lịch- Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2024;

          UBND xã Xuân Hồng xã đã thành lập Đoàn Vận động viên tham gia các hoạt động VHVN-TDTT dịp Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024. Với các nội dung tham gia môn Bóng chuyền da Nam; Môn Kéo co nữ; Nhảy bao bố Nam nữ kết hợp; Và Đội văn nghệ tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng.

          Thời gian thi đấu cụ thể như sau:

          - Môn Bóng chuyền da Nam: Đội tuyển Xuân Hồng gặp đội Thọ Hải (trận thứ 9): Bắt đầu 7h30, ngày 14/04/2024 (ngày 6/3 AL).

          - Môn Kéo co nữ: Đội tuyển Xuân Hồng gặp đội Trường Xuân (trận thứ 5): Bắt đầu từ 13h00, ngày 15/4/2024 (ngày 7/3 AL).

          - Môn nhảy Bao bố nam nữ kết hợp: Đội Xuân Hồng gặp đội Xuân Thiên (trận thứ 11), bắt đầu từ 13h00 ngày 15/4/2024 (ngày 7/3 AL).

          - Liên hoan Văn nghệ Quần chúng vào đêm diễn thứ 2: bắt đầu từ 19h30, ngày 15/4/2024.

          Địa điểm thi đấu các hoạt động đều diễn ra Tại Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, Thọ Xuân.

          Vậy UBND xã thông báo cho toàn thể cán bộ và nhân dân được biết đến tham dự và cổ vũ tinh thần cho các đội bóng./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                  Lê Bá Oánh

THÔNG BÁO V/v tham gia Các hoạt động TDTT – VHVN tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024

Đăng lúc: 12/04/2024 14:29:04 (GMT+7)

  THÔNG BÁO

V/v tham gia Các hoạt động TDTT – VHVN tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024

 

          Kính gửi: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã.

Thực hiện kế hoạch số: 80/KH- UBND, ngày 25 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Thọ Xuân, về việc tổ chức Lễ hội Lê Hoàn năm 2024, kỷ niệm 1018 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Hoàn và tổ chức Tuần lễ Văn hóa- Du lịch- Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2024;

          UBND xã Xuân Hồng xã đã thành lập Đoàn Vận động viên tham gia các hoạt động VHVN-TDTT dịp Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024. Với các nội dung tham gia môn Bóng chuyền da Nam; Môn Kéo co nữ; Nhảy bao bố Nam nữ kết hợp; Và Đội văn nghệ tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng.

          Thời gian thi đấu cụ thể như sau:

          - Môn Bóng chuyền da Nam: Đội tuyển Xuân Hồng gặp đội Thọ Hải (trận thứ 9): Bắt đầu 7h30, ngày 14/04/2024 (ngày 6/3 AL).

          - Môn Kéo co nữ: Đội tuyển Xuân Hồng gặp đội Trường Xuân (trận thứ 5): Bắt đầu từ 13h00, ngày 15/4/2024 (ngày 7/3 AL).

          - Môn nhảy Bao bố nam nữ kết hợp: Đội Xuân Hồng gặp đội Xuân Thiên (trận thứ 11), bắt đầu từ 13h00 ngày 15/4/2024 (ngày 7/3 AL).

          - Liên hoan Văn nghệ Quần chúng vào đêm diễn thứ 2: bắt đầu từ 19h30, ngày 15/4/2024.

          Địa điểm thi đấu các hoạt động đều diễn ra Tại Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, Thọ Xuân.

          Vậy UBND xã thông báo cho toàn thể cán bộ và nhân dân được biết đến tham dự và cổ vũ tinh thần cho các đội bóng./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                  Lê Bá Oánh

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com