Đảng uỷ xã Xuân Hồng vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng bộ xã.

Ngày 23/12/2023 00:00:00

           Tại buổi lễ, đã thông qua Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã Xuân Hồng gồm 11 đảng viên; Trong đó đồng chí Trần Ngọc Sáu - Bí thư Đảng ủy xã giữ chức Bí thư Chi bộ; Đồng chí Lục Đình Hoàn, Chỉ huy trưởng BCHQS xã giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.
z4999035837187_f720b184ce7f6a69a2aa8bdb6c755eea.jpg
z4999035800363_b0591ab756d8bbd860cee18f37fd3e21.jpg
Chi bộ quân sự xã gồm 11 đảng viên

z4999035815019_20293fd9284564558c63f82689d750ac.jpg
Đ/c Trần Ngọc Sáu - BT Chi bộ phát biểu nhận nhiệm vụ

Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu của chi ủy, chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Chi bộ làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua đó nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc./.

Đảng uỷ xã Xuân Hồng vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng bộ xã.

Đăng lúc: 23/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

           Tại buổi lễ, đã thông qua Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã Xuân Hồng gồm 11 đảng viên; Trong đó đồng chí Trần Ngọc Sáu - Bí thư Đảng ủy xã giữ chức Bí thư Chi bộ; Đồng chí Lục Đình Hoàn, Chỉ huy trưởng BCHQS xã giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.
z4999035837187_f720b184ce7f6a69a2aa8bdb6c755eea.jpg
z4999035800363_b0591ab756d8bbd860cee18f37fd3e21.jpg
Chi bộ quân sự xã gồm 11 đảng viên

z4999035815019_20293fd9284564558c63f82689d750ac.jpg
Đ/c Trần Ngọc Sáu - BT Chi bộ phát biểu nhận nhiệm vụ

Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu của chi ủy, chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Chi bộ làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua đó nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc./.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com