'ĐÚNG! CHÚNG TA CÓ THỂ CHẤM DỨT BỆNH LAO'

Tin tức sự kiện

'ĐÚNG! CHÚNG TA CÓ THỂ CHẤM DỨT BỆNH LAO''ĐÚNG! CHÚNG TA CÓ THỂ CHẤM DỨT BỆNH LAO'
Hướng dẫn kiểm tra thông tin thuê bao và phản ánh tin nhắn...Hướng dẫn kiểm tra thông tin thuê bao và phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác
SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐSỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
BÀI TUYÊN TRUYỀN Luật Tố cáoBÀI TUYÊN TRUYỀN Luật Tố cáo
BÀI TUYÊN TRUYỀN Luật Khiếu Nại BÀI TUYÊN TRUYỀN Luật Khiếu Nại
BÀI TUYÊN TRUYỀN Luật Tiếp Công dânBÀI TUYÊN TRUYỀN Luật Tiếp Công dân
QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND HUYỆN THỌ XUÂNQUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND HUYỆN THỌ XUÂN
Tuyên truyền Thông báo số 1 cuộc thi và triển lãm tranh...Tuyên truyền Thông báo số 1 cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023.

thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hồng, Thôn Vân Lộ, Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0987115468
Email:vpxuanhong @gmail.com